Artikel

Alleen feitelijke informatie verstrekken

Gepubliceerd op:
9
December
2005
door:
Noks Nauta, Jim Faas

Bij arbeidsverzuim hebben de verschillende artsen rond de patiënt complementaire taken en bevoegdheden. Bij gegevensuitwisseling en overleg moeten zij daarvan goed op de hoogte zijn. Dan ontstaan er geen conflicten waarvan de patiënt de dupe is.

Download artikel