Artikel

Alleen feitelijke informatie verstrekken

Gepubliceerd op:
9
December
2005
door:
Noks Nauta, Jim Faas

Bij arbeidsverzuim hebben de verschillende artsen rond de patiënt complementaire taken en bevoegdheden. Bij gegevensuitwisseling en overleg moeten zij daarvan goed op de hoogte zijn. Dan ontstaan er geen conflicten waarvan de patiënt de dupe is.

Download artikel

Artikel

Beroepsgeheim onder druk

INTERVIEW NTVG Waarom is het beroepsgeheim ook in het Facebook en WhatsApp-tijdperk van essentiële waarde? Op een donkere novemberavond vroegen we dat aan Aart Hendriks, jurist, Aartjan Beekman, psychiater, en Jim Faas, jurist en verzekeringsarts.

12
December
,
2015
Verzekeringsgeneeskundige beoordeling van migraine

Bij migraine is er vaak onduidelijkheid over frequentie en duur van de aanvallen. Dit maakt een realistische inschatting van het verzuim en de beoordeling van de belastbaarheid moeilijk. Dit vereist inzicht in oorzaken en verloop in het algemeen en bij de individuele patient in het bijzonder.

4
January
,
2014

Deel

Artikel