'Bruggen bouwen over de kenniskloof'

Op 5 september 2019 verdedigde ik in de aula van de VU te Amsterdam mijn proefschrift  ‘Bruggen bouwen over de kenniskloof’, dat gaat over de inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter.