Artikel

Alles is een ziekte geworden

Gepubliceerd op:
8
May
2015
door:
Ingrid Weel

'...we kunnen ook helemaal afstand van het begrip 'ziekte' nemen en op zoek gaan naar nieuwe – bij de toekomst passende – uitkeringsvormen.' Zo denkt Faas bijvoorbeeld aan een vorm van basisinkomen bij ouderen die langdurig werkloos zijn. 'Zou dat niet eerlijker en eenvoudiger zijn?'

Download artikel