Artikel

Alles is een ziekte geworden

Gepubliceerd op:
8
May
2015
door:
Ingrid Weel

'...we kunnen ook helemaal afstand van het begrip 'ziekte' nemen en op zoek gaan naar nieuwe – bij de toekomst passende – uitkeringsvormen.' Zo denkt Faas bijvoorbeeld aan een vorm van basisinkomen bij ouderen die langdurig werkloos zijn. 'Zou dat niet eerlijker en eenvoudiger zijn?'

Download artikel

Artikel

Verzekeringsgeneeskundige beoordeling van kanker

De beoordeling van patiënten met kanker is lastig. Complicerende factoren: vermoeidheid, psychische belasting, wisselende belastbaarheid en situaties van ‘geen benutbare mogelijkheden’, waarbij cliënten niet aan alle voorwaarden voldoen. Casuïstische bespreking van relevante thema’s.

1
October
,
2014
‘De Wajong is zinloos overheidsgeweld’

Inmiddels een jaar voorzitter wil hij de NVVG ‘meer smoel geven’. Maar ook de samenwerking met de bedrijfsartsen verbeteren. En hij kan zich opwinden over verkeerd overheidsbeleid. In gesprek met Jim Faas.

15
December
,
2013

Deel

Artikel