Artikel

AMBER Wie twijfel zaait zal oogsten

Gepubliceerd op:
1
October
2006
door:
Jim Faas

De beoordeling van toegenomen arbeidsongeschiktheid door 'dezelfde oorzaak' heet in de verzekeringsgeneeskundige praktijk een 'Amber' beoordeling. Die levert veel discussie op. Eigenlijk is 't een makkie: wie geen causaal verband aanneemt heeft de bewijslast. En bij twijfel geldt: causaal verband!

Download artikel

Artikel

Kantonrechter verplicht werknemer medicijnen te slikken

Een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter in Sittard–Geleen leidde tot heftige krantenkoppen: ‘Werknemer wordt verplicht medicijnen te slikken’ ‘Werknemer moet medicijn gebruiken’. Zou het hier echt gaan om een werknemer die verplicht wordt dat te doen? Dat zou een precedent zijn.

1
January
,
2006
Alleen feitelijke informatie verstrekken

Bij arbeidsverzuim hebben de verschillende artsen rond de patiënt complementaire taken en bevoegdheden. Bij gegevensuitwisseling en overleg moeten zij daarvan goed op de hoogte zijn. Dan ontstaan er geen conflicten waarvan de patiënt de dupe is.

9
December
,
2005

Deel

Artikel