Artikel

AMBER Wie twijfel zaait zal oogsten

Gepubliceerd op:
1
October
2006
door:
Jim Faas

De beoordeling van toegenomen arbeidsongeschiktheid door 'dezelfde oorzaak' heet in de verzekeringsgeneeskundige praktijk een 'Amber' beoordeling. Die levert veel discussie op. Eigenlijk is 't een makkie: wie geen causaal verband aanneemt heeft de bewijslast. En bij twijfel geldt: causaal verband!

Download artikel