Onderzoek

Equality of arms en quality of arms

Gepubliceerd op:
1
June
2018
door:
Jim Faas, Willem Bouwens ea.

De deskundigenadvisering staat na een aantal recente EHRM-uitspraken over artikel 6 EVRM flink de belangstelling. In dit artikel: de gevolgen van deze uitspraken voor arbeidsongeschiktheidsgeschillen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van medisch deskundigen.

Download artikel