Artikel

Make me beautiful ziekteverzuim op wiens kosten

Gepubliceerd op:
1
March
2006
door:
Jim Faas

Wie moet er opdraaien voor de kosten van ziekteverzuim door de gevolgen van allerlei cosmetische operaties: werkgever of werknemer zelf?

Download artikel

Artikel

Controverses en misverstanden over CVS/ME

CVS/ME is een ziekte die hevig debat oproept. Over de diagnostische criteria, maar vooral over de behandeling met gedragstherapie. Dat het niet louter een psychologische aandoening is, daarover groeit eenstemmigheid.

9
November
,
2017
Toegang tot mediprudentie moet worden verruimd

Mediprudentie is een vorm van verzekeringsgeneeskundige casuïstiek. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van consensus binnen de beroepsgroep van verzekeringsartsen over wat in een bepaald geval een juiste benadering of beoordeling is. Pleidooi voor openbaarheid van de Mediprudentie-database.

1
October
,
2015

Deel

Artikel