Artikel

Toegang tot mediprudentie moet worden verruimd

Gepubliceerd op:
1
October
2015
door:
Arthur Sterk, Jim Faas

Mediprudentie is een vorm van verzekeringsgeneeskundige casuïstiek. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van consensus binnen de beroepsgroep van verzekeringsartsen over wat in een bepaald geval een juiste benadering of beoordeling is. Pleidooi voor openbaarheid van de Mediprudentie-database.

Download artikel