Onderzoek

Weet de rechter wat hij niet weet?

Gepubliceerd op:
21
November
2019
door:
Jim Faas

Medische informatie van behandelende artsen speelt in beroepszaken over arbeidsongeschiktheid dikwijls een kwestieuze rol. Ook al omdat de bestuursrechter niet over de benodigde medische kennis beschikt. Komt de burger er bekaaid af?

Download artikel

Onderzoek

Equality of arms en quality of arms

De deskundigenadvisering staat na een aantal recente EHRM-uitspraken over artikel 6 EVRM flink de belangstelling. In dit artikel: de gevolgen van deze uitspraken voor arbeidsongeschiktheidsgeschillen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van medisch deskundigen.

1
June
,
2018
Lekenpraatje promotie Jim Faas

'Het Promotie protocol van de VU zegt dat je in 10 minuten aan leken in begrijpelijke taal mag vertellen waar je promotieonderzoek over gaat. Die leken, dat bent u. U bent veel belangrijker dan het lijkt, sterker nog: u bent veel belangrijker dan een leek. U heeft belang bij mijn onderzoek.'

5
September
,
2019

Deel

Onderzoek