Blog

ZZP en AOV, niet gezellig en niet okee

Gepubliceerd op:
31
December
2019
door:
Jim Faas

Van de bijna een miljoen zzp’ers loopt driekwart onverzekerd rond. Ze vinden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) niet nodig of te duur. In het pensioenakkoord is een verplichte AOV voor zzp’ers aangekondigd. Hamvraag is de uitvoering: wordt het privaat of publiek?

De commissie Borstlap broedt as-we-speak op een advies aan minister Koolmees.

Succes niet verzekerd
Henk werkt als zelfstandig arbeidsdeskundige. In commerciële uitingen geeft zijn AOV-verzekeraar hoog op over preventie. Met ronkende reclames over ondersteuning bij burn-out. Een tijdje geleden pleegde Henks’ broer zelfmoord. Henk moest die ingrijpende gebeurtenis verwerken en regelde zelf enkele gesprekken met een psycholoog. Er was geen moment dat hij dreigde om te vallen of arbeidsongeschikt te raken. So far, so good.

Als Henk zijn polis wil uitbreiden confronteert zijn verzekeraar hem met een uitsluitingsgrond. Hoezo? Het blijkt een uitsluiting te zijn voor psychische klachten. Henk belt met de service-desk, maar krijgt geen ruimte om zijn verhaal te vertellen. Hij is zo boos dat hij een klacht indient. Volgt een gesprek met een ‘adviseur’. Deze toont zich vol begrip maar moet wel ‘overleggen’ met de directie. Twee weken later een telefoontje: ‘we handhaven de uitsluiting. We moeten ons aan onze regels houden, statistisch gezien hebt u meer kans op uitval…’ Henk eist nu een gesprek met de directie.

Moraal
Zzp’ers, succes met de particuliere verzekeraars! Veel AOV’s zijn ondoorzichtige financiële producten, waar de aap uit de mouw komt als je er een beroep op moet doen.[1] Je hoeft maar een scheet in je voorgeschiedenis te hebben of er komt stront van. Zo heb je over psychische akkefietjes wat uit te leggen. Is het niet bij de acceptatie, dan bij daadwerkelijke uitval: ‘u hebt wat verzwegen’. Je hebt je persoonlijke risico weten te miniseren door zelf preventieve maatregelen te nemen? Niet relevant, de statistieken zijn ‘onze regels’. Wil je die regels genuanceerd uitgelegd zien, maak je dan op voor een heuse strijd. Maar niet iedereen is Henk.

Publiek in plaats van privaat
Een publieke verzekering dan? Die hadden we vroeger toch al? Inderdaad, de WAZ, die in 2004 is  afgeschaft na eindeloos jeremieer over de verplichte premie.[2] Tot ongenoegen van veel zzp’ers moesten zij een premie ophoesten van bijna 9% van het belastbaar inkomen met een maximum van € 2196. Saillante bijkomstigheid: in 2011 schaften onze politieke intelligentsia de uitsluitingsgronden voor alle publieke arbeidsongeschiktheidsregelingen af.[3] Iedereen die één dag gewerkt heeft is volledig verzekerd voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.  

Lappendeken
Er is nóg een complicatie. Zzp’ers vormen helemaal geen homogene groep. Veel zelfstandigen hebben ook een prima baan in loondienst. Die hebben geen enkele behoefte aan een extra verzekering en zeker geen verplichte. Heb je als zzp’er vermogen of een goed boerende partner: dito. Verder is er de groep werklozen die in arren moede voor het zzp-schap moest kiezen. Nogal zinloos om dan je geringe inkomsten te verzekeren. Goed verdienende zzp’ers daarentegen hebben zich al lang behoorlijk verzekerd.

De betere vraag is dus: voor welk probleem van wie is hier een oplossing nodig?

Oplossing
Ik wens Borstlap en Koolmees veel wijsheid toe. Rechts om of links om: leuk gaat het niet worden. De huidige arbeidsmarkt is zo complex dat een simpele oplossing onmogelijk is. Eén ding is wel zeker: niemand wil nóg meer ingewikkelde sociale zekerheidswetgeving dan we nu al hebben…  

Laat maar zitten dus. De bijstand is zo slecht nog niet.

Bronnen

TNO Zelfstandigen enquête arbeid 2019 https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=269

[1] De Autoriteit Financiële Markten constateerde dat de advieskwaliteit bij het afsluiten van AOV’s ondermaats is. Veel verzekerden betalen veel te veel premie of blijken juist slechter verzekerd dan ze dachten: Onderzoek advieskwaliteit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen (2015)  https://www.aov-zzp.nl/images/advieskwaliteit-aov_-afm.pdf

[2] In 1998 werd de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) ingevoerd. Daarvoor gold de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW).

[3]  Dat ging onder het motto ‘iedereen aan het werk’. Men moest zich bij het accepteren van een nieuwe baan niet gehinderd voelen door de vrees geen recht te hebben op een uitkering bij uitval door ziekte.

https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/zzp-en-aov-niet-gezellig-en-niet-okee-.htm

Download artikel