Blog

Long covid, who cares?

Gepubliceerd op:
28
February
2022
door:
Jim Faas

Nemen we de klachten van longcovidpatiënten wel serieus genoeg? En ja, er zijn de onvermijdelijke werk- en uitkeringsproblemen. Ik hoor al zeggen, daar heeft iedereen toch last van als-ie ziek wordt? Niks bijzonders.

Long covid, who cares?

Nemen we de klachten van longcovidpatiënten wel serieus genoeg? Aan aandacht geen gebrek. Medisch Contact liet op indrukwekkende wijze een aantal collega’s aan het woord. De Groene wijdde er een 'longread’ aan. En ja, er zijn de onvermijdelijke werk- en uitkeringsproblemen. Ik hoor al zeggen, daar heeft iedereen toch last van als-ie ziek wordt? Niks bijzonders.

Dedicated

Twee jaar into the pandemic hebben zich inmiddels elfduizend Nederlanders aangemeld bij de supportgroep voor patiënten (C-support). De eerste paar honderd aanvragen voor een WIA-uitkering zijn binnen en dat worden er nog véél meer. Wat doet UWV voor die patiënten? Iets extra’s? Business as usual? Daar maak ik mij grote zorgen over. Bij de directie van UWV en in de Groene pleitte ik voor een periode van dedicated teams – om een aantal redenen (niet in volgorde van belangrijkheid).

Georganiseerd

De longcovidpatiëntengroep is vele malen groter en zal beter georganiseerd zijn dan welke patiëntengroep dan ook. In de pers tuimelen de dramatische patiëntenverhalen over elkaar, en intussen wordt UWV steeds vaker genoemd, wat te verwachten was. Patiënten die voor de WIA worden afgewezen, zullen dat niet zonder meer begrijpen als anderen die uitkering wel krijgen.

Afbreukrisico

Hier zit mijn grote vrees: een enorm afbreukrisico voor UWV én voor de beroepsgroep van verzekeringsartsen als met long covid door de massale aantallen een niet-acceptabele bandbreedte (interdoktervariatie) in de beoordelingen aan het licht komt. Dat kennen we maar al te goed van de omgang met andere postinfectieuze beelden en is tot nu toe onder de radar kunnen blijven. 1

Kwaliteit

Niet alleen daarom, maar vooral voor deze mensen pleit ik voor dedicated WIA-teams in de komende tijd om de kwaliteit en eenduidigheid van de begeleiding en de beoordelingen zoveel mogelijk te waarborgen in de eerste moeizame fase. Ik voorzie grote problemen als je alle gevallen over achthonderd artsen uitstort. Na een leerperiode kun je de door de speciale teams opgedane kennis verspreiden. Niet onbelangrijk: dat kweekt ook goodwill: ‘ze maken er echt werk van bij UWV!’ Win-win in optima forma.

Weerstand

Hoe je het wendt of keert, het gaat om een compleet nieuwe ziekte die overal maximaal aandacht krijgt. De weerstand bij collega’s tegen een ‘aparte’ behandeling ken ik uit de tijd van mijn eigen hiv/aids-team. Toch bleek dat een heel waardevol traject. Het gaat niet om het ongemak van dokters, maar om een adequate opvang van cliënten. 2

De rauwe werkelijkheid

Waartoe leidt het uitstorten van longcovidpatiënten over alle UWV-artsen? Een verontwaardigde bedrijfsarts: Vorige week had ik een discussie met een verzekeringsarts van het UWV over zijn aandeel in de beoordeling van een WIA-aanvraag van een patiënte met long covid. Deze collega vindt dat er onvoldoende tijdscontingent gere-integreerd is en dat er onvoldoende is “doorgepakt”. In het gesprek met patiënte heeft hij haar gezegd dat zij had moeten “doorzetten”, had moeten “vasthouden aan een schema”, dat “het goed is om over de grenzen heen te gaan”, dat dit best lastig kan zijn, “maar dat is dan maar zo”.’

Nazorgadviseurs van C-support zien hoe verschillend de beoordelingen kunnen verlopen: ‘de ene patiënt komt na een telefonische beoordeling volledig in de WIA terecht, terwijl een ander op gesprek moet komen en deels WIA krijgt of helemaal niet wordt afgekeurd.’ 3

Dat dus.

Hoe staat het er feitelijk voor?

UWV lijkt niet van plan gespecialiseerde teams in te zetten. De mededeling dat alle artsen bij UWV zo goed mogelijk geïnformeerd zijn, is gratuit. 4

Er is een covidmonitor ontwikkeld om de aantallen en uitkomsten bij te houden. Dat is mager. Het verzamelen van wetenschappelijk en ander releant materiaal op één plek voor alle UWV-artsen? Nuttig, maar niet voldoende om deze problematiek als overheidsorganisatie verantwoord eenduidig te adresseren.

Het andere geluid

Verzekeringsarts Van der Geest pleit voor een ‘niet al te rigide houding’ in de beoordeling van mensen met long covid. 3

Eens, maar de grote vraag blijft hoe dat op een zo goed en eerlijk mogelijke manier voor iedereen is te bereiken. In elk geval niet met versleten stokpaardjes.

Voetnoten

  1. Medisch Contact, ‘Met de wensambulance naar de rechtbank’, 6 augustus 2021. Met de wensambulance naar de rechtbank | medischcontact
  2. De Groene Amsterdammer, ‘De lange adem van corona’, 24 februari 2022, https://www.groene.nl/artikel/de-lange-adem-van-corona
  3. TBV-online, Diederik Wieman, ‘Als alle long-COVID-patiënten arbeidsongeschikt worden is dat een complete ramp voor Nederland’, 24 februari 2022. https://www.tbv-online.nl/als-alle-long-covid-patienten-arbeidsongeschikt-worden-is-dat-een-complete-ramp-voor-nederland/
  4. UWV magazine februari 2022, ‘De toekomst met langdurige Covid’. https://www.uwv.nl/overuwv/magazines/uwv-magazine/2022-02/langdurige-covid/index.aspx

Download artikel